Bladeren door de onderwerpen

U bent hier:

  1. Regelgeving
  2. Vervallen

Dit overzicht bevat de vervallen regelingen en de vervallen versies van de geldende regelingen. Zij worden bewaard vanwege hun mogelijk historisch belang en voor het geval zich nog geschillen zullen voordoen inzake hun toepassing in het verleden. De verschillende versies van dezelfde regeling worden alle onder dezelfde naam bewaard. Dit overzicht is compleet vanaf 2005. Als vroegere teksten hierna niet beschikbaar zijn, moeten ze worden nagezocht in de desbetreffende uitgegeven provinciale bladen. De provinciale bladen zijn aanwezig in de centrale bibliotheek in het Provinciehuis.

Overzicht vervallen regelingen

Er zijn 338 vervallen regelingen.

Zoek een regeling op trefwoord of blader door het algemeen register.

Dit regelingenbestand is geen bekendmaking als bedoeld in artikel 136 van de Provinciewet. De wettelijke bekendmakingen vinden uitsluitend plaats in de provinciale bladen. De provincie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen de teksten in dit bestand en die in de provinciale bladen.